Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca

Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca

El Govern aprova l'ajut de 100 euros en concepte de material escolar per a l'alumnat de primària

23 de juny de 2023

  • Mig milió d’alumnes es beneficiaran d’aquesta mesura.
  • Els ajuts s’articularan mitjançant un sistema de vals que es podran bescanviar per llibres, diccionaris, papereria, elements d’escriptura, calculadores, motxilles i jocs educatius, fins al 30 de novembre del 2023.

El Govern ha aprovat avui un ajut de 100 euros per adquirir material escolar, destinat als infants d’educació primària escolaritzats el curs 2023-2024 en un centre públic de Catalunya o en qualsevol centre privat en règim de concert. L’objectiu d’aquesta iniciativa és pal·liar l’increment de preus de les despeses relacionades amb l’escolarització i contribuir a crear un escut econòmic i social que ajudi a atenuar l’impacte que estan notant les famílies en el cost de la vida.

Les persones beneficiàries d’aquesta mesura serà l’alumnat que cursarà educació primària el curs 2023-2024 en un centre del Servei d’Educació de Catalunya. Això són, aproximadament, mig milió d’infants. Concretament, tot l’alumnat amb matrícula registrada en data 20 de maig de 2023 al Registre d’alumnes de Catalunya, al tercer curs del segon cicle d’educació infantil (I5) o bé a qualsevol dels cursos d’educació primària (excepte el sisè) en un centre que sigui públic o privat sostingut amb fons públics.

Vals bescanviables per material escolar i una plataforma ‘ad hoc’

Els ajuts s’articularan mitjançant un sistema de vals, per valor de 100 euros per infant, que es podran bescanviar en comerços d’arreu de Catalunya per llibres, diccionaris, papereria, elements d’escriptura, calculadores, motxilles i jocs educatius fins al 30 de novembre del 2023. Els vals es distribuiran per correu postal durant els mesos d’estiu de manera que el material es pugui adquirir abans de l’inici del curs 2023/2024.

Els establiments comercials que estiguin interessats a participar en aquesta campanya s’hauran d’adherir a una plataforma que acreditarà que l’activitat econòmica que duen a terme és l’apropiada per a la finalitat per la qual s’ha creat l’ajut. També hauran de presentar una declaració responsable on es comprometin a bescanviar els vals pel material escolar definit i no cap altre.

Tres departaments implicats en la posada en marxa del pla

Per part del Govern, el disseny i la posada en marxa de la línia d’ajuts recau en tres departaments:

Al Departament d’Economia i Hisenda li correspon la gestió dels ajuts, fet que inclourà la impressió i distribució dels vals als beneficiaris, la supervisió del procediment d’adhesió dels establiments comercials, la verificació de la validesa dels vals, la gestió de les factures i el posterior pagament als establiments comercials.

Per la seva banda, el Departament d’Educació, com a responsable de la política educativa en l'ensenyament no universitari, gestionarà el cens dels beneficiaris i actualitzarà la base de dades de l’alumnat. A més, dissenyarà i maquetarà els vals i en farà difusió a través de la seva pàgina web.

Finalment, el Departament de la Presidència s’ocuparà de les campanyes de difusió necessàries per fer arribar al públic objectiu informació sobre la mecànica de concessió dels ajuts.

Els departaments d’Economia i Hisenda i Educació tindran la condició d’òrgans concedents d’aquesta línia d’ajuts.

Un compromís del Pla de Govern de la XIV legislatura

Aquesta iniciativa respon a la voluntat del Govern de reforçar i ampliar l’estat del benestar mitjançant polítiques que garanteixin la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa. Aquesta voluntat està recollida al Pla de Govern de la XIV legislatura i s’ha reforçat gràcies a l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023.

També s’emmarca en la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que preveu la introducció d’ajuts per als llibres de text i altre material escolar per a l’alumnat dels centres públics i dels centres privats sostinguts amb fons públics.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Vanity Estilistes
Llibreria - Papereria Vanessa
Retalls de la Fina
Sílvia Amador Fotògrafa
Dani Legaz Fotógrafo
Carregant...
x